Voditelj prodaje i marketinga u turizmu

Istaknuto je od nekoliko ispitanih dionika kako prodaja u turizmu zahtjeva specifična znanja i nije jednaka kao i klasična prodaja. Potrebno je poznavati specijalizirana tržišta kao i kanale komunikacije s ciljanim tržištima kako bi se ostvario uspjeh. Uz to navedeno, istaknuto je kako je nužno razvijati i marketinška znanja posebno za korištenje društvenih mreža i kanala komuniciranja sa potencijalnim turistima/posjetiteljima. Istaknuto je kako u VSŽ postoje tek 3 privatne turističke agencije od kojih samo 2 nude u svojoj ponudi specifične ponude za VSŽ. To je prepoznato kao potencijal za razvoj novih privatnih turističkih agencija.

Kompetencije:

  • Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
  • Turističko zakonodavstvo
  • Turizam u VSŽ
  • Osnove marketinga u turizmu
  • Novi kanali komunikacije s tržištem (društvene mreže, Internet)
  • Odnosi s javnošću
  • Upravljanje prodajom u turizmu
  • Vještine profesionalne prodaje
  • Soft skills za prodajne manager
  • Izrada turističkih aranžmana za VSŽ (praktičan rad)

Prijave za navedene edukacije su završene, zahvaljujemo na interesu!
Back to top of page