Jačanje kapaciteta predavača i mentora u sklopu projekta Nova znanja za nove poslove u turizmu VSŽ.

U sklopu projekta “Nova znanja za nove poslove u turizmu VSŽ” predavači, mentori i članovi projektnog tima od 18. do 21.svibnja sudjelovali su na dvije edukacije koje su održane u Lici, na području Plitvičkih Jezera. Time su unaprijedili znanja iz područja kontinentalnog turizma te svoje pedagoške i metodičko-didaktiče vještine kako bi usvojena znanja na najbolji način prenijeli budućim polaznicima.

Kroz navedeni projekt razvijena su tri nova programa obrazovanja čija provedba započinje u rujnu.