page-header

NOVA ZNANJA ZA NOVE POSLOVE U TURIZMU U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Opći cilj projekta
Doprinijeti povećanju zapošljivosti nezaposlenih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz pripremu i provedbu inovativnih inicijativa za zapošljavanje u sektoru turizma te unaprijediti stručne i pedagoške kompetencije predavača i mentora iz turističkog sektora
background
Programi obrazovanja koji se razvijaju kroz projekt

Korisnik projekta

Partner u projektu

Partner u projektu

Back to top of page